• Ante Gašpardi, Tonka Lazarić, Nevenka Raguž, Ana Ostojić, Zoran Štefanac

  SVIJET GLAZBE 5 - Udžbenik iz glazbene kulture za peti razred osnovne škole

  Cijena: 36,17 Kn | 4,80 €
  Količina: 0 Iznos: 0 Kn | 0 €
  • Razred: 5.
  • Godina izdanja: 2020
  • Izdanje: 2.
  • Broj stranica: 61
  • Format: 20.4 x 26.4 cm
  • Težina: 155 g
  • Uvez: Meki
  • Nakladnik: Alfa d.d.
 • Natalija Stipetić Čus, Blanka Petrinec Fulir, Dražen Jerabek, Stanka Pinjuh, Dalia Finek Brezarić, Goran Jeličić

  LIKOVNA AVANTURA 5 - udžbenik iz likovne kulture za peti razred osnvne škole

  Cijena: 36,17 Kn | 4,80 €
  Količina: 0 Iznos: 0 Kn | 0 €
  • Razred: 5.
  • Godina izdanja: 2020
  • Izdanje: 2.
  • Broj stranica: 60
  • Format: 20.7 x 26.4 cm
  • Težina: 148 g
  • Uvez: Meki
  • Nakladnik: Alfa d.d.
 • Ivan Sunko, Katica Mikulaj Ovčarić, Ivo Crnoja

  TEHNIČKA KULTURA 5 - udžbenik iz tehničke kulture za peti razred osnovne škole

  Cijena: 36,17 Kn | 4,80 €
  Količina: 0 Iznos: 0 Kn | 0 €
  • Razred: 5.
  • Godina izdanja: 2020
  • Izdanje: 2.
  • Broj stranica: 63
  • Format: 21.0 x 26.5 cm
  • Težina: 156 g
  • Uvez: Meki
  • Nakladnik: Alfa d.d.
 • Ivan Sunko, Katica Mikulaj Ovčarić, Ivo Crnoja

  TEHNIČKA KULTURA 5 - Radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada za peti razred osnovne škole

  Cijena: 128,16 Kn | 17,01 €
  Količina: 0 Iznos: 0 Kn | 0 €
  • Razred: 5.
  • Godina izdanja: 2019
  • Izdanje: 1.
  • Nakladnik: Alfa d.d.
 • Blaženka Rihter, Dragica Rade, Karmen Toić Dlačić, Siniša Topić, Luka Novaković, Domagoj Bujadinović, Tomislav Pandurić

  LIKE IT 5 - Udžbenik iz informatike za peti razred osnovne škole

  Cijena: 72,33 Kn | 9,60 €
  Količina: 0 Iznos: 0 Kn | 0 €
  • Razred: 5.
  • Godina izdanja: 2020
  • Izdanje: 2.
  • Broj stranica: 18
  • Format: 20.9 x 26.4 cm
  • Težina: 274 g
  • Uvez: Meki
  • Nakladnik: Alfa d.d.
 • Valerija Begić, Marijana Bastić, Ana Bakarić, Bernarda Kralj Golub, Julijana Madaj Prpić

  BIOLOGIJA 7 - Udžbenik iz biologije za sedmi razred osnovne škole

  Cijena: 73,84 Kn | 9,80 €
  Količina: 0 Iznos: 0 Kn | 0 €
  • Razred: 7.
  • Godina izdanja: 2020
  • Izdanje: 2.
  • Broj stranica: 147
  • Format: 21.0 x 26.5 cm
  • Težina: 310 g
  • Uvez: Meki
  • Nakladnik: Alfa d.d.
 • Valerija Begić, Marijana Bastić, Ana Bakarić, Bernarda Kralj Golub

  BIOLOGIJA 7 - Radna bilježnica iz biologije za sedmi razred osnovne škole

  Cijena: 64,87 Kn | 8,61 €
  Količina: 0 Iznos: 0 Kn | 0 €
  • Razred: 7.
  • Godina izdanja: 2019
  • Izdanje: 1.
  • Broj stranica: 73
  • Format: 21.0 x 26.5 cm
  • Težina: 175 g
  • Uvez: Meki
  • Nakladnik: Alfa d.d.
 • Zumbulka Beštak -Kadić. Nada Brković, Planinka Pećina

  FIZIKA 7 - udžbenik iz fizike za sedmi razred osnovne škole

  Cijena: 73,84 Kn | 9,80 €
  Količina: 0 Iznos: 0 Kn | 0 €
  • Razred: 7.
  • Godina izdanja: 2022
  • Izdanje: 3.
  • Broj stranica: 112
  • Format: 21.0 x 26.5 cm
  • Težina: 243 g
  • Uvez: Meki
  • Nakladnik: Alfa d.d. i Element
 • Zumbulka Beštak-Kadić,nada Brković,Planinka Pećina, Luca Spetić, Danijela Šumić

  FIZIKA 7 - Radna bilježnica iz fizike za sedmi razred osnovne škole

  Cijena: 64,87 Kn | 8,61 €
  Količina: 0 Iznos: 0 Kn | 0 €
  • Razred: 7.
  • Godina izdanja: 2021
  • Izdanje: 3.
  • Broj stranica: 83
  • Format: 21.0 x 26.5 cm
  • Težina: 214 g
  • Uvez: Meki
  • Nakladnik: Alfa d.d. i Element
 • Mirela Mamić, Draginja Mrvoš-Sermek, Veronika Peradinović, Nikolina Ribarić

  KEMIJA 7 - Udžbenik iz kemije za sedmi razred osnovne škole

  Cijena: 73,84 Kn | 9,80 €
  Količina: 0 Iznos: 0 Kn | 0 €
  • Razred: 7.
  • Godina izdanja: 2020
  • Izdanje: 2.
  • Broj stranica: 125
  • Format: 21.0 x 26.5 cm
  • Težina: 274 g
  • Uvez: Meki
  • Nakladnik: Alfa d.d.
 • Mirela Mamić, Draginja Mrvoš-Sermek, Veronika Peradinović, Nikolina Ribarić

  KEMIJA 7 - Radna bilježnica iz kemije za sedmi razred osnovne škole

  Cijena: 64,87 Kn | 8,61 €
  Količina: 0 Iznos: 0 Kn | 0 €
  • Razred: 7.
  • Godina izdanja: 2022
  • Izdanje: 4.
  • Format: 21.0 x 26.5 cm
  • Težina: 323 g
  • Uvez: Meki
  • Nakladnik: Alfa d.d.
 • LIKE IT 5 - Radna bilježnica iz informatike za peti razred osnovne škole

  Cijena: 63,29 Kn | 8,40 €
  Količina: 0 Iznos: 0 Kn | 0 €
  • Razred: 5.
  • Godina izdanja: 2022
  • Izdanje: 4.
  • Broj stranica: 114
  • Format: 21.0 x 26.4 cm
  • Težina: 287 g
  • Uvez: Meki
  • Nakladnik: Alfa d.d.