Melita Rundek

LETAČI SREBRNIH KRILA

U ovoj priči ima raznih, vrlo neobičnih likova! Prebivaju u njoj neki koji su uz pomoć knjiga pobijedili silu težu i lete, ima bijesnih paukova i mnogo paučine, tu je i čudan kukac Gregor Samsa kraju se pojavi i Sveznajući Pripovjedač! Sve u svemu, čudna družina koja jedva čeka da vam sve ispriča i povede vas u pustolovinu!