Sonja Delimar

DJEČJA POSLA

Pjesme su pisane logičnim, jasnim i čistim jezikom, ritmične su i lako čitljive, teme i motivi koji se u njima obrađuju bliski su uzrastu mladih: prve simpatije, odnos prema članovima obitelji, žudnja za pažnjom i ljubavlju, sukob individualnih težnji i društvenih očekivanja, nepravda s obzirom na spol i dob, otpor prema autoritetima, spoznaja životnih vrijednosti… Čak i kad pravu vrijednost pjesama čini metaforika i preneseno značenje toliko bogato nijansama da im se čitatelji vraćaju i nakon nekoga vremena obogaćeni novim životnim iskustvom i osposobljeni za dublje shvaćanje pročitanog.