Ivo Pranjković, Lada Badurina

JEZIČNOPOVIJESNI OGLEDI

Povijest hrvatskoga jezika i jezikoslovlja u 19. i 20. stoljeću.

Ova knjiga sastavljena je od 24 priloga koji su dosad većinom objavljeni u različitim publikacijama, uglavnom u časopisima, raznolikim zbornicima te specijaliziranim monografijama posvećenim jezičnoj povijesti. Prilozi se odnose na povijest hrvatskoga jezika i jezikoslovlja u 19. i 20. stoljeću te na pojedine hrvatske jezikoslovce koji su djelovali u tim dvama stoljećima.