Kristina Bišćan, Anita Čakarun, Kristina Fratrović, Željko Bošnjak

LAKA MATKA 6 Radna bilježnica s rješenjima

Radna bilježnica podijeljenja je na poglavlja, a svako poglavlje sadrži radne listiće za učenje gradiva. U radnom listiću svaki zadatak ima više predzadataka i osmišljeni su tako da je prvi (a) predzadatak detaljno riješen, a ostali su podzadatci slični pa učenici gradivo matematike mogu samostalno naučiti. Nakon radnih listića nalazi se listić za ponavljanje naučenog, a nakon njih kartice za brzo učenje. Na kraju poglavlja su rješenja zadataka.