Jenny Dooley, Zorana Brodarić

RIGHT ON! 1 - vježbenica s prilagođenim sadržajem za 5.razred osnovne škole, 5. godina učenja

Right on! 1-4 vježbenice s prilagođenim sadržajem osmišljene su kao podrška za učenike s teškoćama u učenju kako bi ravnopravno sudjelovali u nastavnom procesu.

Vježbenica s prilagođenim sadržajem:

prati udžbenik i radnu bilježnicu, ima iste sadržaje (tekst, gramatika, ključni vokabular, fotografije) odlikuje ju kvalitativna i kvantitativna prilagodba sadržaja tekstovi su sažeti, sadržaji učenja pojednostavljeni, a postupak rješavanja zadataka je stupnjevit leksik je olakšan, a gramatika svedena na razinu prepoznavanja, te reprodukcije i primjene po modelu slikovno predočavanje sadržaja u vidu kognitivnih mapa bogata vizualna podrška