Vedran Premužić i suradnici

PRIMJERI U KLINIČKOJ MEDICINI

Priručnik je pisan kako bi nadopunio obaveznu literaturu za ispit na preddiplomskom i diplomskom studiju te dodatno pripremio studente za cjelokupno razumijevanje problematike i obuhvatnosti predmeta Interna medicina. Naime, djelo u cijelosti obuhvaća taj nastavni predmet. Standardnim kliničkim primjerima iz interne medicine dodani su klinički primjeri drugih subspecijalnosti koji se u kliničkoj praksi često preklapaju. Osim toga ovaj priručnik ujedno može poslužiti kao repetitorij i specijalizantima interne medicine u svakodnevnom radu i pripremi specijalističkog ispita. Ovdje su sadržani klinički primjeri iz interne medicine s prikazom kliničke slike bolesnika, cjelovit pristup sagledavanja njihove kliničke slike, što uključuje i detaljan opis dijagnostičkih postupaka, problema pri diferencijalnim dijagnozama, kao i terapijske mogućnosti liječenja ovisno o pojedinim dijagnozama uz više ponuđenih odgovora. Glavni je cilj potaknuti čitatelja na razmišljanje o cjelokupnosti kliničke slike i simptoma te, uzimajući u obzir učinjenu dijagnostiku, pravovremenu odluku o načinu liječenja.