Domagoj Tomas

Ideologija, krivnja i odmazda - Vlaho Lovrić i (dis)kontinuiteti prve polovice 20. stoljeća

Nastalo kao rezultat pretraživanja izvornoga arhivskog gradiva i dosljedne primjene metodološkog pristupa intelektualne povijesti, ovo djelo, temeljito provedenom znanstvenom analizom javnoga djelovanja jednoga intelektualca, propituje utjecaje ključnih, kronološki vrlo zgusnutih, društveno-političkih prijelomnica (1939., 1941. i 1945.) na hrvatsko-katoličku intelektualnu scenu potkraj prve polovice dvadesetoga stoljeća