Agnieszka Kałdonek-Crnjaković, Zrinka Fišer

DISLEKSIJA U NASTAVI ENGLESKOGA KAO STRANOG JEZIKA

Knjiga predstavlja jedinstven doprinos razumijevanju disleksije kao fenomena koji je još uvijek nedovoljno shvaćen u obrazovnom sustavu u Hrvatskoj, posebno na razini potrebnih prilagodbi obrazovnih i odgojno-obrazovnih sadržaja na način koji bi osigurao jednake mogućnosti za obrazovanje učenika s disleksijom kao i redovnih učenika.