Dalia Mirt

Od čitača do čitatelja 8: integrirana radna bilježnica za funkcionalno ostvarivanje ishoda iz hrvatskoga jezika u osmom razredu osnovne škole

Integrirana radna bilježnica Od čitača do čitatelja jedinstvena je zbirka nastavnih materijala namijenjena učenicima osmoga razreda. Temeljni je cilj ovih nastavnih materijala razvijati komunikacijsku sposobnost učenika na hrvatskome jeziku s posebnim naglaskom na razvoj čitateljske sposobnosti i vještine pisanja različitih vrsta tekstova. Snažno promiče čitanje cjelovitih književnih tekstova, stvaranje konteksta prijeko potrebnog za razumijevanje književnoga teksta, razvijanje postupaka za razumijevanje i tumačenje i poticanje osobnoga čitateljskoga odnosa svakoga učenika s književnim tekstom. Obuhvaćeni su svi odgojno-obrazovni ishodi i ključni nastavni sadržaji propisani predmetnim kurikulumom za osmi razred.