Katica Mikulaj Ovčarić, Katarina Kedačić Buzina, Ivan Sunko, Ante Milić, Ivo Crnoja

TEHNIČKA KULTURA 8: udžbenik iz tehničke kulture za osmi razred osnovne škole