Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina, Niko Grgić

MATEMATIČKI IZAZOVI 8, PRVI DIO: udžbenik sa zadatcima za vježbanje iz matematike za osmi razred osnovne škole