Sanja Miloloža, Ina Randić Đorđević, Linda Šimunović Nakić, Sanja Bosak, Bernardina Petrović

HRVATSKE JEZIČNE NITI 8: udžbenik iz hrvatskoga jezika za osmi razred osnovne škole