Nikola Kujundžić

Ježići

Duhovite i poučne zgode iz života jedne obične obitelji koja udomljava petero ježića i njihovu mamu. Te male, drage životinje postaju na svoj način središte obiteljskoga života. Njihova prehrana, čišćenje i smještaj postaju svakodnevna briga u domu. Djeca s puno veselja prihvaćaju nove obveze, a čitatelji stalno doznaju nešto novo o ježevima kao živim bićima.