Kristina Kristek, Silvija Krnić

KEMIJA 1 - zbirka zadataka iz kemije za prvi razred gimnazije