Zora Popović, Ljiljana Kovačević, Kristina Kristek, Silvija Krnić, Nikolina Ribarić

KEMIJA 3 - zbirka zadataka iz kemije za treći razred gimnazije