Zora Popović, Ljiljana Kovačević, Kristina Kristek, Silvija Krnić

KEMIJA 2 - zbirka zadataka iz kemije za drugi razred gimnazije