dr. sc. Dubravka Glasnović Gracin, Gabrijela Žokalj, Tanja Soucie

Otkrivamo matematiku 2: zbirka zadataka iz matematike za drugi razred osnovne škole