Mladen Machiedo

PRONAĐENI U PRIJEVODU I. osobni podsjetnik

Retrospektivna sinteza kraćih formi koja po prvi put spaja 20 odabranih primjera u rasponu srednji vijek - renesansa - manirizam - barok - (pred)romantizam prije "svojeg" 20. i početka 21. stoljeća. Prvi, od dva toma "zaokružuju" Talijani.