Ivan Čulo

PERSONALIZAM I LJUDSKA PRAVA

U knjizi se objašnjava i ukazuje na značenje i doprinos personalizma kao filozofskog pravca i pokreta na moderno pravno oblikovanje ljudskih prava.