Ivan Sunko, Katica Mikulaj Ovčarić, Ivo Crnoja

TEHNIČKA KULTURA 7: udžbenik iz tehničke kulture za sedmi razred osnovne škole