Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina, Niko Grgić

MATEMATIČKI IZAZOVI 7, PRVI DIO: udžbenik sa zadatcima za vježbanje iz matematike za sedmi razred osnovne škole