Dinka Štiglmayer Bočkarjov, Danijela Kikić Dakić, Irena Pehar Miklenić

AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, LOS 7: udžbenik iz njemačkoga jezika za sedmi razred osnovne škole (sedma godina učenja)