Anita Katić, Dalia Mirt, Lidija Vešligaj

HRVATSKA RIJEČ 7: čitanka iz hrvatskoga jezika za sedmi razred osnovne škole