Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina, Niko Grgić

MATEMATIČKI IZAZOVI 6, DRUGI DIO: udžbenik sa zadatcima za vježbanje iz matematike za šesti razred osnovne škole