Božidar Brezinščak Bagola

Hitac u potiljak

Priča o privatnom i poslovnom životu Ljudevita Juraka, znamenitog patologa i renomiranog stručnjaka na području patološke anatomije i sudske medicine, začetnika svoje struke na ovim prostorima.