Natalija Stipetić Čus, Blanka Petrinec Fulir, Dražen Jerabek, Stanka Pinjuh, Dalia Finek Brezarić, Goran Jeličić

LIKOVNA AVANTURA 5 - udžbenik iz likovne kulture za peti razred osnvne škole