Kristina Škaler, Danijel Pobi, Robert Lešković

Naučimo osnove 3D ispisa

Priručnik za osnove 3D ispisa na jednostavan i pristupačan način zainteresiranim osnovcima i srednjoškolcima pojašnjava nove tehnologije i daje smjernice za korištenje. Pritom ipak treba naglasiti da uređaji za 3D ispis nisu baš plug&play – upali i radi. Naime, potrebno je poznavanje osnovnih dijelova uređaja i njihove funkcije, koje objašnjavamo ovim priručnikom.