Tomislav Pandurić

micro:bit

Priručnik daje uvod u rad s micro:bitom pomoću uređivača JavaScript Blocks i potpune početnike upućuje u svijet programiranja, micro:bita i mikrokontrolera.