Damir Primorac

EUROPSKI UHIDBENI NALOG

Knjiga je pisana jednostavnim i razumljivim jezikom, uz prikaz brojne sudske prakse , kako bi se ovaj pravni institut što bliže približio stručnoj i široj javnosti. Sadržaj knjige podjeljen je u pet poglavlja: 1. Uvod, 2. Europski uhidbeni nalog- pravna stečevina Europske unije, 3. Europski uhidbeni nalog- hrvatska pravna rješenja, 4. Statistički pregled izdanih i izvršenih rješenja i 5. Prilozi .