Ilija Pejić

Mirisi iscrpljena vala - Književni i kulturni život šireg bjelovarskog prostora u 20. stoljeću

Kroz šest poglavlja, šest povijesnih dionica, autor vješto rekonstruira dvadesetostoljetnu književnu i kulturnu povijesti "šireg bjelovarskog područja" koje se danas naziva Bjelovarsko-bilogorskom županijom. Na početku svakog poglavlja nalazi se iscrpan pregled kulturnih nastojanja, potom se raščlanjuju prozna, pjesnička i dramska ostvarenja te stvaralaštvo za djecu. Polemike, kritike i osvrti nisu zapostavljeni, a "hod kroz tekst" olakšavaju brojne ilustracije, preslici novinskih članaka, naslovnica knjiga, portreta pisaca...