Jenny Dooley, Virginia Evans

Weird Animals (Explore our World): Teacher's pack - CLIL Reader (+Cross-platform Application)

Explore our Worlds CLIL Readers dostupni su u 6 stupnjeva (od 300-1200 ključnih riječi). Pokrivaju različite teme i promoviraju sve popularniji CLIL (Content and Language Integrated Learning) pristup učenju. Weird Animals (Priroda) stavlja pod reflektore neke od čudnih i neobičnih životinja u životinjskom carstvu. Koja životinja jede najbrže na svijetu? Koji majmun izgleda kao superheroj? Koje životinje nazivaju morskim usisavačima?