Jenny Dooley, Virginia Evans

Baby Animals (Explore our World): Teacher's pack - CLIL Reader (+Cross-platform Application)

Explore our Worlds CLIL Readers dostupni su u 6 stupnjeva (od 300-1200 ključnih riječi). Pokrivaju različite teme i promoviraju sve popularniji CLIL (Content and Language Integrated Learning) pristup učenju. Baby Animals (Priroda) promatra životinje i njihovu mladunčad sa znanstvenog gledišta. Koje životinje rađaju živu mladunčad? Koje životinje surađuju kao tim kako bi podigli svoje mladunce?