LSP 6043-ALF

Životni ciklus leptira - Magnetna slagalica

Ovaj komplet predstavlja četiri razvojna stadija leptira za detaljno istraživanje i raspravu.