Stjepan Čuić

Čuvar srpa i čekića

Trinaest priča podijeljenih u tri tematska ciklusa. U prvom dijelu autor razgolićuje i razlaže odnos pojedinca prema totalitarnom i dogmatskom sustavu na humoran i ironijski način, u drugom raščlanjuje suptilan odnos žene i muškarca, supruge i muža, roditelja i djece, dok u trećoj cjelini, koja je tematski različita od prvih dviju, suptilno ispisuje poetsko-lirsku ljubavnu igru.