Igor Knižek; Ilustracije: Fabio Leone

Moj pustolovni planet

Svaka bajka, na svoj način, govori o pravim vrijednostima u životu. Naime, bajke uče djecu da trebaju očuvati vjeru, kako u njihovoj životnoj okolini postoje dobrodušne osobe koje će im pomoći pobijediti sve izazove koji se nađu pred njima. Naglašavaju potrebu da se ostane čista srca, bez obzira na sve nedaće kroz koje prolazimo u životu.

Knjiga „Moj pustolovni planet” dobitnica je nagrade „Grigor Vitez”.