Ljubica Balog; Ilustracije: Ana Kadoić

Radoznala Šušu

U romanu pratimo odrastanje male junakinje koja živi u pećini sa svojom praobitelji. Jednog dana radoznala Šušu bježi od kuće i kreće u pustolovinu koja će joj promijeniti život... Tekst romana jednostavan je i sugestivan, a autorica vrlo maštovito koristi skraćene oblike imena i pojmova kao simbole jednostavnog prajezika.