Graça Aranha

Kanaan

Roman „Kanaan” temeljno je djelo za razumijevanje brazilske kulture, a opisuje novu brazilsku stvarnost, njemačke useljenike, korumpiranost vladajućih struktura, predrasude i rasizam. Prikazuje prilagođivanje njemačkih došljaka u brazilskoj sredini i sukob njemačke europske kulture sa zaostalošću u brazilskoj pokrajini Porto do Cachoeiro.