Stephen Kotkin

Necivilno društvo

Dva najistaknutija stručnjaka za Istočnu Europu i sovjetska pitanja s dvadesetak godina odmaka iznova razmatraju slom komunizma. U čvrstu, sažetu i objektivnu analizu uključili su tri glavna primjera – Istočnu Njemačku, Rumunjsku i Poljsku – kako bi objasnili što je komunističke režime dovelo do predaje ili do sloma u političkoj navali na banke.