Tim Blanning

Romantična revolucija

Tri velike revolucije uzdrmale su svijet u vremenu oko početka devetnaestoga stoljeća. Prve dvije, Francuska revolucija i industrijska revolucija, nadahnule su mnogobrojna književna djela. No treća, romantična revolucija, bila je možda najvažnija, najtemeljitija i najdalekosežnija jer upravo su romantičari svojim djelovanjem bili revolucionarni, kršeći i odbacujući umjetnička pravila starog režima.