John L. Allen ml.

Buduća crkva

Autor iznosi deset trendova, odnosno čimbenika koje smatra bitnima za perspektivu i budući profil katolištva, pa i ukupnih svjetskih odnosa. Na svjetlo dana iznosi analize sadašnjega stanja i vlastita predviđanja smjerova u kojima će Crkva ići prema 22. stoljeću, a osobito onoga što će se događati do 2050. godine.