Jadranka Čunčić-Bandov; Ilustracije: Ivana Guljašević-Kuman

Tinka Fakinka

Svježi, jednostavni, maštoviti, humoristični i ritmični igrokazi koji obrađuju teme bliske djeci. Djeca ih mogu s užitkom čitati samostalno, u parovima ili tako da uzajamno podijele više uloga. Dobro su došlo pomagalo tetama u vrtiću, nastavnicima u školama za djecu nižeg uzrasta, osobito u pripremama školskih priredaba, i roditeljima za izvor nadahnuća za malo kućno kazalište.