Miroslav Šicel

Hrvatski književni retrovizor

Naš poznati povjesničar književnosti, stručnjak za noviju hrvatsku književnost iznova čita i tumači pojedine književne pojave i pojedina književna djela hrvatskih pisaca. U njegovu se retrovizoru nalaze August Šenoa, Josip Eugen Tomić, Ante Kovačić, August Harambašić, Ksaver Šandor Gjalski, Antun Gustav Matoš, Ivo Vojnović, Miroslav Krleža i Šime Vučetić.