Fra Bernadin Škunca

Mirotvorac u Bolonji

Fra Bernardin Škunca, istaknuti znanstvenik i kulturni djelatnik u romanu “Mirotvorac u Bolonji” oživljuje vrijeme i prostor djelovanja sv. Franje u obliku povijesne kronike. Za razliku od Ise Kršnjavoga koji je prije stotinu godina romanom obilježio 700. obljetnicu utemeljenja franjevačkoga reda iz vizure svoga vremena, Škunca svojim romanom posvješćuje Franjin život u bitno izmijenjenim povijesnim prilikama, približujući nas njegovu djelu i životu iz našega vremena. Škuncin povijesni roman - kronika - vrijedan je prinos hrvatskom povijesnom romanu i pokazuje s koliko se živosti može napisati jedna književno vrijedna i vjerodostojna hagiografija.