Živko Kustić

Don Jurina pisma

Pisma su prethodno objavljivana od sredine šezdesetih do sredine devedesetih godina 20. stoljeća u „Glasu Koncila”, gdje je autor bio urednik. Don Živko Kustić progovara o pitanjima Katoličke Crkve zadirući u zabranjene teme tadašnjeg političkog sistema: besmrtnost, pobačaj, korupcija i vjerske slobode.