Jaroslaw Iwaszkiewicz

Chopin

Sve što je Chopin stvorio za glasovir čini jedinstvenu i vječnu glazbenu baštinu. Ova knjiga prikazuje intrigantan i kratak život tog glazbenog genija, život kojeg krase romantične crte koje se odražavaju u njegovim etidama, polonezima, preludijima, baladama i nokturnima.