André Malraux

Ljudska sudbina

Djelo predstavlja vrhunac romanesknog opusa autora. Temelji se na povijesnoj pobuni u Šangaju 1927. godine i rascijepu između skupina revolucionara, odnosno na utjecaj takvih značajnih događaja na ljudsku sudbinu.