Dubravko Petrač

Supraventrikulske tahikardije

Priručnik ističe važnost supraventrikulskih tahikardija u kliničkoj praksi te iznosi današnje stavove o njihovoj dijagnostici i liječenju. Čitatelju će omogućiti bolje razumijevanje i djelotvornije zbrinjavanje supraventrikulskih tahikardija.