Vesna Bauer – Munić

Sakralna arhitektura

Cjeloviti prikaz crkvenoga graditeljstva na području nekadašnjih istočnoistarskih kvarnerskih župa, čije su se granice podudarale s granicama srednjovjekovnih komuna Kastva, Veprinca, Lovrana, Mošćenice i Brseča. Obuhvaća crkvenu spomeničku topografiju te, obrađujući svaku župu posebno, prikazuje kako postojeći sakralni objekti u sebi nose značajke graditeljske baštine od XII. do kraja XVIII. stoljeća.