Nikša Alfirević, Jurica Pavičić, Miše Kutleša, Jelena Matković

Osnove strateškog marketinga i menadžmenta u osnovnim i srednjim školama

Priručnik upoznaje nastavnike i ravnatelje obrazovnih ustanova s osnovnim općim postavkama menadžmenta i marketinga, predstavlja mogućnosti korištenja specifičnih menadžerskih i marketinških tehnika i alata primjenjivih u kontekstu djelovanja obrazovnih ustanova te nudi alternativu postojećim načinima prikupljanja sredstava, komuniciranja s ciljnim skupinama/javnostima i istraživanju potreba svih relevantnih dionika uključenih u suvremene procese odgoja i obrazovanja.